Vägbeskrivning

Det är lätt att hitta till Falkenbergs Djurklinik. Vi ligger på Skreavägen 17 i den fastighet där ECE Data funnits fram till 2012. 

Om ni kommer till oss från centrala Falkenberg:

Kör Kristineslättsallén österut. Vägen övergår i väg 150 mot Torup. Korsa gamla E6:an på en viadukt. På höger sida kör ni förbi en obemannad OK bensimack omedelbart efter viadukten. Direkt efter macken svänger ni höger in på Skreavägen. Ni kör nu söderut på Skreavägen. På vänster sida av Skreavägen (östra sidan) kör ni förbi Arlas stora mejerianläggning. På höger sida (västra sidan) finns ett 10- tal stora fastigheter på rad. Vår klinik ligger i den sista fastigheten på höger sida. Kliniken är vit.  Skyltar med texten "Falkenbergs Djurklinik" finns på fasaden och de syns tydligt från Skreavägen. På vänster sida av Skreavägen i höjd med kliniken ligger Svevia. Om man kör förbi vår fastighetEfter följer ett skogsområde och efter det ligger Falkenbergs Brukshundsklub på höger sida.   

Om ni kommer från E6/E20 (motorvägen):

Kör av E6/E20 vid trafikplats 50 och kör i riktning mot Falkenberg Centrum (ni är nu på Årstadvägen). Kör ca 2 km. Ni passerar Carlbergs Bryggeri på höger sida av vägen. Efter Carlbergs Bryggeri svänger ni vänster in på Skreavägen. Ni kör nu söderut på Skreavägen. På vänster sida av Skreavägen (östra sidan) kör ni förbi Arlas stora mejerianläggning. På höger sida (västra sidan) finns ett 10- tal stora fastigheter på rad. Vår klinik ligger i den sista fastigheten på höger sida. Kliniken är vit.  Skyltar med texten "Falkenbergs Djurklinik" finns på fasaden och de syns tydligt från Skreavägen. På vänster sida av Skreavägen i höjd med kliniken ligger Svevia. Om man kör förbi vår fastighetEfter följer ett skogsområde och efter det ligger Falkenbergs Brukshundsklub på höger sida.   
 

Om ni använder GPS:

Vår adress är Skreavägen 17, 311 44 Falkenberg